Stanovi

Naziv Površina Kat Cijena Expose
AA 49.28 P Cijena na upit Preuzmite
AB 49.40 P Cijena na upit Preuzmite
AC 39.55 P Cijena na upit Preuzmite
AD 39.97 P Cijena na upit Preuzmite
AE 54.59 P Cijena na upit Preuzmite
AF 25.45 P Prodan Preuzmite
BA 49.61 1 Cijena na upit Preuzmite
BB 49.54 1 Cijena na upit Preuzmite
BC 39.52 1 Cijena na upit Preuzmite
BD 39.94 1 Prodan Preuzmite
BE 54.91 1 Cijena na upit Preuzmite
BF 34.28 1 Cijena na upit Preuzmite
CA 45.99 2 Prodan Preuzmite
CB 46.20 2 Prodan Preuzmite
CC 65.18 2 Prodan Preuzmite
CD 53.24 2 Prodan Preuzmite
CE 32.82 2 Prodan Preuzmite